Jak se s námi spojit, co dělat v různých situacích, když např. potřebujete zrušit jízdu a další užitečné informace najdete zde.

JAK SE SNÁMI SPOJIT

Potřebujete se s někým z naší autoškoly spojit? Máte jakékoliv přání nebo požadavek?

Telefonické kontakty

  • Mobil: +420 775 284 839

CO DĚLAT KDYŽ

Potřebuji zrušit nebo přesunout jízdu

Volejte recepci autoškoly nebo svého instruktora. Jízdu je možné zrušit nejpozději do 24h od začátku, jinak je účtován storno poplatek 400 Kč.

Chci se před zkouškou zdokonalit v jízdách

Pokud si nebudete po absolvování všech jízd 100% jisti, nebo pokud máte strach z některé křižovatky či některých úseků, můžete využít kondičních jízd a vypilovat se k dokonalosti.

Nemám v hotovosti plnou částku na úhradu autoškoly

Můžete zaplatit ve splátkách.

Musím přerušit kurz z důvodu onemocnění apod.

Přerušit kurz můžete, přičemž maximální dovolená doba takového přerušení je až 18 měsíců od počátku kurzu. Ve chvíli, kdy jste připraveni znovu nastoupit, pokračujete tam, kde jste skončili před přerušením.

Neuspěl jsem u závěrečné zkoušky.

Můžete záhy tu část zkoušky, ve které jste neuspěli, znovu složit. Magistrátu zaplatíte 100 Kč - pokud znovu skládáte písemné zkoušky, 200 Kč - pokud znovu skládáte z nauky o konstrukci vozidla, 400 Kč magistrátu + 800 Kč autoškole - pokud znovu skládáte jízdy.

Sankční poplatky

Poplatek za neomluvenou absenci u závěrečné zkoušky 1.000 Kč, za ztrátu průkazu žadatele o řidičské oprávnění 500 Kč, poplatek za bezdůvodné ukončení v průběhu kurzu a vystavení převodky 1.000 Kč.